Szanowny Użytkowniku w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce Prywatności.

×

+48 91 40 40 843

Wyślij wiadomość

Zaloguj się / Zarejestruj się ›


RegulaminRegulamin użytkownika systemu zamówień internetowych I-Terra


1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 Regulamin użytkownika systemu zamówień internetowych I-Terra określa zasady zamawiania towarów w I-Terra za pośrednictwem internetu zgodnie z listą produktów i cennikiem zawartymi w internecie pod adresem: http://b2b.iterra.pl
Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
DOSTAWCY - należy przez to rozumieć I-TERRA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 70-200 Szczecin,
DEALERZE - należy przez to rozumieć podmiot, który podpisał z I-TERRA Sp. z o.o. umowę o współpracy,
SYSTEM - należy przez to rozumieć system zamówień towarów za pośrednictwem internetu pod adresem http://b2b.iterra.pl,
UŻYTKOWNIK - należy przez to rozumieć osobę posiadającą prawo do korzystania z SYSTEMU,
DOSTĘP DO SYSTEMU - należy przez to rozumieć prawo dostępu do serwisu. Wszyscy użytkownicy otrzymują dostęp umożliwiający przeglądanie i składanie zamówień w imieniu DEALERA.


2. PRAWO DOSTĘPU DO SYSTEMU

Rozwiązanie umowy o współpracy skutkuje utratą z tą chwilą prawa dostępu do SYSTEMU.

Procedura przyznania przez DOSTAWCY wskazanym przez DEALERA osobom DOSTĘPU DO SYSTEMU wygląda następująco:

1. DEALER powinien uzupełnić kwestionariusz umieszczony na stronie internetowych b2b.iterra.pl/registration opracowany przez DOSTAWCĘ. Do rejestracji w B2B I-TERRA służy formularz znajdujący się pod poniższym adresem b2b.iterra.pl/registration zatwierdzony podpisem elektronicznym przez DEALERA .

2. Po wypełnieniu formularza DEALER otrzyma na adres podanego przez siebie konta e-mail, informacje jakie dokumenty należy wysłać do DOSTAWCY.3. Po dostarczeniu do DOSTAWCY drogą pocztową lub drogą elektroniczną wraz z podpisem elektronicznym wymaganych dokumentów i ich zweryfikowaniu pod kątem zgodności z danymi z internetowego kwestionariusza, DEALER zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o zarejestrowaniu w SYSTEMIE, oraz jego konto w SYSTEMIE zostanie podpisane elektronicznie przez DOSTAWCĘ.

Przyznając dostęp DOSTAWCA przydziela nowemu użytkownikowi konto i hasło. DEALER ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie konta i hasła przyznanego UŻYTKOWNIKOWI. Złożenie wniosku o przyznanie DOSTĘPU DO SYSTEMU przez DEALERA stanowi akceptację treści niniejszego regulaminu.

DEALER ma prawo uzyskać dostęp do systemu dla więcej niż jednego UŻYTKOWNIKA.

DOSTAWCA zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia oraz odebrania DOSTĘPU DO SYSTEMU bez podania przyczyn.

UŻYTKOWNIK jest traktowany jako osoba upoważniona do działania w imieniu DEALERA bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie przyznanego dostępu.

DEALER ponosi pełną odpowiedzialność za działania każdego UŻYTKOWNIKA i dlatego na nim spoczywa obowiązek poinformowania na piśmie lub drogą elektroniczną wraz z podpisem elektronicznym DOSTAWCY o cofnięciu lub ograniczeniu zakresu dostępu do SYSTEMU. Wobec DOSTAWCY zmiana dostępu zgłoszona przez DEALERA jest skuteczna od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zmiany. DEALER ponosi odpowiedzialność za zlecenia, które zostały złożone przez UŻYTKOWNIKA nawet, jeżeli nie zostały one jeszcze wykonane. DOSTAWCA ma prawo cofnąć DOSTĘP DO SYSTEMU wszystkim użytkownikom DEALERA, który nie dokonał żadnego zakupu u DOSTAWCY w okresie kolejnych 60 dni. Cofnięcie DOSTĘPU DO SYSTEMU może mieć miejsce także w sytuacji, gdy DEALER prowadzi działalność konkurencyjną wobec DOSTAWCY. Wykrycie działania w SYSTEMIE dokonującego automatycznej akwizycji danych będzie skutkowało natychmiastowym zlikwidowaniem wszystkich kont UŻYTKOWNIKÓW DEALERA, który w ten właśnie sposób pozyskuje informacje.


3. ZAMÓWIENIA

Strony ustalają, że zamówienia składane drogą internetową w SYSTEMIE potwierdzone przez DEALERA podpisem elektronicznym w takiej formie są traktowane jak złożone w formie pisemnej. DOSTAWCY przysługuje jednak prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji na zasadach określonych umową o współpracy. Wszystkie ceny prezentowane w SYSTEMIE są cenami netto, nie zawierającymi podatku VAT. Przedstawione w SYSTEMIE dane produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie przez DEALERA zgody na udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej za pośrednictwem SYSTEMU.


4. TAJEMNICA HANDLOWA

Dane o cenach produktów oferowanych przez DOSTAWCĘ w SYSTEMIE oraz o ich dostępności w ramach tego systemu przeznaczone są dla DEALERA wyłącznie dla celów związanych z zakupem od DOSTAWCY oferowanych przez niego produktów. DEALER oraz żaden z jego UŻYTKOWNIKÓW nie może przekazywać osobom trzecim tych danych, jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż związane z zakupem towarów od DOSTAWCY. W wypadku naruszenia powyższego zakazu DOSTAWCA może cofnąć DEALEROWI prawo dostępu do SYSTEMU.


5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW jest DOSTAWCA - I-TERRA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 70-200 Szczecin. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez DOSTAWCĘ danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW zawarta jest w odrębnej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://b2b.iterra.pl/polityka-prywatnosci-b2b

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia umowy o współpracy.


powrót