Szanowny Użytkowniku w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce Prywatności.

×

+48 91 40 40 843

Wyślij wiadomość

Zaloguj się / Zarejestruj się ›

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem systemu zamówień internetowych I-Terra dostępnym pod adresem http://b2b.iterra.pl (dalej „System”).
 2. System dedykowany jest dla dealerów, niebędących konsumentami, dokonujących zakupu produktów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (dalej „Dealer”).
 3. System prowadzony jest przez I-TERRA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 70-200 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000443125, NIP 955-234-25-88, kapitał zakładowy: 3 250 000 złotych (dalej „I-TERRA”).
 4. Dane osobowe zbierane przez I-TERRA za pośrednictwem Systemu są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
 5. I-TERRA za pośrednictwem Systemu zbiera dane osobowe użytkowników Systemu, tj. dane Dealerów oraz dane osób upoważnionych przez Dealera do składania zamówień internetowych za pośrednictwem Systemu uprawnionych posiadające prawo do korzystania z Systemu (dalej „ Użytkownik”).


            I. DANE OSOBOWE


1. Administrator 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest I-TERRA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 70-200 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000443125, NIP 955-234-25-88, kapitał zakładowy: 3 250 000 złotych (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@iterra.pl.

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych użytkowników 

1. Z Systemu mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w Systemie. Użytkownicy, którzy dokonują rejestracji w Systemie, proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta lub złożenia zamówienia. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta w Systemie lub złożenia zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta w Systemie lub złożenia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Użytkowników, mogą być przetwarzane:

 1. w celu rejestracji w Systemie i świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Systemie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 2. w celu realizacji złożonego w Systemie zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 3.  w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności osób               korzystających z Systemu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw,
 5. w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 6. w celu korzystania z usługi formularza dostępnego w Systemie - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości udzielenia odpowiedzi na zadanie przez Użytkownika pytanie, zgłoszoną sprawę lub obsługę korespondencji Użytkownika,
 7. w celu marketingu produktów lub usług własnych, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na możliwości przedstawieniu informacji o usługach i produktach Administratora, przedstawienia przez Administratora ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań Użytkowników.

          3.W przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych:

 1. w celu przesyłania informacji handlowych na podany adres e-mail,
 2. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego I-TERRA przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. nr telefonu, adres poczty elektronicznej) i automatycznych systemów wywołujących.

3. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne do realizacji umowy lub do prowadzenia konta w Systemie. Niepodanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jako dane obowiązkowe uniemożliwia założenia konta w Systemie, złożenia zamówienia i realizację umowy.

W przypadku rejestracji w Systemie, Użytkownik podaje:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. telefon
 4. dane Dealera:
  1. firma Dealera,
  2. NIP,
  3. dane adresowe: ulica wraz z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość,
 5. samodzielnie ustalone indywidualne hasło.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza Użytkownik podaje adres e-mail.

 4.  Komu mogą być ujawnione dane osobowe 

Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane przez Administratora:

 1. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji zamówień złożonych w ramach Systemu,
 2. firmom kurierskim, operatorom płatności, ubezpieczycielom, w celu realizacji zamówienia,
 3. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

5. Czas przetwarzania danych osobowych 

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Dealerem a Administratorem, a także do wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Użytkowników przetwarzane będą do momentu odwołania zgody przez Użytkownika. 

6.Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody lub zgód w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Dane zbierane automatycznie

 1. Podczas wizyty Użytkownika na stronie http://b2b.iterra.pl, automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”), system „Google Analytics”.
 2. Administrator zbiera również dane Użytkowników, takie jak adres e-mail, dane adresu IP, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej http://b2b.iterra.pl.
 3. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Systemu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania stron http://b2b.iterra.pl.
 4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie http://b2b.iterra.pl, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości stron http://b2b.iterra.pl.
 5. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z Administratorem przez stronę internetową http://b2b.iterra.pl są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem i ustosunkowania się do zapytania Użytkownika.


II. POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”


Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej http://b2b.iterra.pl.

 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony http://b2b.iterra.pl. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 4. W ramach strony http://b2b.iterra.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” są plikami umożliwiającymi korzystnie z usług dostępnych w ramach strony http://b2b.iterra.pl, w tym usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony http://b2b.iterra.pl,
  2. „reklamowe” – są plikami umożliwiającymi dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań,
  3. „funkcjonalne” są plikami umożlwiającymi zapamiętywanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie rozmiaru czcionki, wyglądu strony http://b2b.iterra.pl itp.,
  4. „analityczne” – są plikami umożliwiającymi gromadzenie informacji i generowanie raportów ze statystykami na temat korzystania ze strony http://b2b.iterra.pl bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników.
 5. Ponadto na stronie http://b2b.iterra.pl wykorzystywane są pliki „cookies” podmiotów zewnętrznych, współpracujących z Administratorem. Ten rodzaj plików cookie pozwala dostosowywać reklamy – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników, tj. reklamy behawiorane. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników. Pliki „cookies” wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 6. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika strony internetowej http://b2b.iterra.pl. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 8. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na instalację plików cookies, może zablokować zapisywanie plików cookies poprzez zmianę w ustawieniach w swojej przeglądarce.
 9. Opisane przez producentów sposoby blokowania obsługi plików cookies dostępne są:
  1. dla przeglądarki Mozilla Firefox pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek ,
  2. dla przeglądarki Internet Explorer pod adresem: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies,
  3. dla przeglądarki Microsoft Edge pod adresem: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy,
  4. dla przeglądarki Google Chrome pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,
  5. dla przeglądarki Opera pod adresem: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html,
  6. dla przeglądarki Safari pod adresem: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/.
 10. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej http://b2b.iterra.pl.


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

I-TERRA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem 7 dni przed wejściem zmian w Polityce Prywatności na stronie http://b2b.iterra.pl pod adresem - polityka prywatności.

powrót